Emergency Ultrasound Basic Course


Deze tweedaagse DEUS cursus is de eerste in Nederland, speciaal ontworpen door artsen werkzaam in de acute zorg met een ruime echo en instructeurservaring en is zeer geschikt voor alle artsen die zich voor de spoedechografie een stevige theoretische en praktische basis willen verwerven. 

De theorie zal in de presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden.  Wij maken hierbij alleen gebruik van proefpersonen, doorgaans studenten geneeskunde. 

Voor iedere cursus wordt dan ook een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken. Voor het verkrijgen van het certificaat zal zowel een theoretisch examen als ook een praktijkexamen plaatsvinden. 

DATA & INSCHRIJVING

CURSUSTITEL

 • DEUS Basiscursus Spoedechografie

DOELGROEP

 • Artsen geïnteresseerd in de spoedechografie.

DOEL CURSUS

 • Zelfstandig kunnen vastellen van levensbedreigende aandoeningen in zowel de trauma als de non-trauma setting en hiermee de zorg voor de acuut zieke patiënt te verbeteren.

CURSUSDUUR

 • 2 dagen

INHOUD CURSUS

 • Basisprincipes echografie en knobologie
 • EFAST (intra-abdominaal vrij vocht, pericardvocht, hemo-pneumothorax)
 • AAA
 • Basale spoedechocardiografie
  • linker ventrikel functie
  • pericardvocht en/of tamponade
  • evaluatie van verhouding linker en rechter kamergrootte
  • collapsibiliteit vena cava inferior
 • Echografie bij shock (RUSH: Rapid Ultrasound in Shock)

LEERDOELEN

De cursisten worden na afloop geacht om;

 • vertrouwd te zijn met de basale natuurkundige principes van de echografie;
 • vertrouwd te zijn met de 3 kerngebieden van de spoedechografie (trauma, cardiaal, AAA);
 • op basaal niveau beelden te kunnen vervaardigen en interpreteren in 3 kerngebieden van de spoedechografie.

ACCREDITATIE

Accreditatie is reeds verleend voor onder andere;

 • NVSHA (de gemaakte echobeelden voldoen aan de supervisie eisen van de NVSHA en zijn daarmee bruikbaar voor certificering).
 • NIV
 • NVA
 • NVvH
 • NVN
 • NVvN
 • NVALT

Voor NVSHA leden geldt dat de gemaakte echo onderzoeken voldoen aan de supervisie eisen van de NVSHA en dus meegenomen kunnen worden in het eigen echo portfolio voor het certificatie examen.

DATA, KOSTEN & INSCHRIJVING

CURSUSLOCATIE

OSG
Ringveste 7 A
3992 DD Houten
T: (030) 634 65 80
F: (030) 637 97 94
W: OSG Jouwzorgopleider
E: info@jouwzorgopleider.nl

MEER INFORMATIE

Ter voorbereiding op de cursus zullen ruim voor aanvang de lesmaterialen worden verstuurd, waaronder; Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound van
Vicki E. Noble en Bret P. Nelson. Voorafgaand aan de cursus zal een theoretische ingangstoets plaatsvinden om het beginniveau van de beginnende cursist te kunnen bepalen. Na de cursus zal de eindtoets in 2 delen (praktijk en theorie) plaatsvinden. De praktijktoets kan direct eenmalig herkanst worden bij een andere instructeur of de course director. De theorietoets kan herkanst worden bij een volgende cursus.

DEUS

Deze cursus is ontwikkeld en wordt gesuperviseerd door DEUS. Sinds 2012 is DEUS actief in de ontwikkeling van scholing op het gebied van point-of-care echografie voor medisch specialisten (i.o.). DEUS is een CRKBO geaccrediteerde onderwijsinstelling.