Point-Of-Care Ultrasound for Internists

Deze tweedaagse cursus is de eerste Nederlandse point-of-care echografie cursus specifiek ontwikkeld voor internisten en internisten in opleiding. Deze DEUS cursus is het succesvolle resultaat van nu alweer een aantal jaren cursuservaring binnen de interne. Dit blijkt ook uit het vertrouwen vanuit een heel aantal opleidingen interne geneeskunde in het land die de eigen staf en aios de cursus standaard aanbieden.

Echografie is een verplicht onderdeel in de huidige opleiding tot internist. Een landelijke taskforce adviseert heeft een aantal vaardigheden geadviseerd die voor elke internist als nuttig worden gezien te weten basale echovaardigheden, basale echocardiografie, longechografie, echografie van de urinewegen, echografie van de abdominale aorta en basale abdominale echografie. Deze DEUS cursus is de eerste cursus in Nederland die deze zes onderwerpen aan bod laat komen binnen 1 twee daagse cursus en specifiek opgezet is voor en door internisten. De cursus vormt al langere tijd onderdeel van diverse opleidingen interne in het land.

Het multidisciplinaire team van ervaren instructeurs heeft ruime dagelijkse ervaring met klinische point-of-care echografie en zal deze ervaring gebruiken om de aangeleerde vaardigheden een praktisch toepasbaar kader te geven.

Het feit dat DEUS alleen werkt met instructeurs met jaren praktische ervaring zorgt voor een goede theoretische en praktische basis van de cursist en maakt dat de cursist door aanvullende individuele tips uit de klinische werkomgeving ook daadwerkelijk de praktijk van point-of-care echografie aanleert die toepasbaar is binnen de organisatie waar de cursist werkzaam is.

De cursus is geschikt voor alle internisten of internisten in opleiding die zich voor de point-of-care echografie interesseren en een stevige theoretische en praktische basis willen verwerven om daadwerkelijk echografie te kunnen gaan verrichten.

De theorie zal in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal echter liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Voor een optimaal leerrendement met focus op het zelf verrichten en interpreteren van echografie maken wij altijd gebruik van proefpersonen, doorgaans studenten geneeskunde. De deelnemers hoeven dus niet op elkaar te oefenen. Om dezelfde reden kiest DEUS ook voor een 1:4 verhouding (1 instructeur per 4 cursisten).

Voor iedere cursus wordt een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof en het leerboek verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken. Voor het verkrijgen van het certificaat zal zowel een theoretisch examen als ook een praktijkexamen plaatsvinden. 

DATA & INSCHRIJVING

CURSUSTITEL

 • Basiscursus Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde

DOELGROEP

 • Internisten en internisten in opleiding

DOEL

 • Het zelfstandig kunnen verrichten en interpreteren van basale point-of-care echografie.

CURSUSDUUR

 • 2 dagen

INHOUD CURSUS

 • Basisprincipes echografie, ‘knobology’ en artefacten
 • De patiënt met Buikpijn:
  • Vrij vocht
  • Hydronefrose en blaas
  • Aorta
 • De patiënt met Dyspnoe:
  • Pulmonaal:
   • Pneumothorax
   • B-lijnen
   • Pleuravocht
  • Cardiaal:
   • Gefocuste echocardiografie
 • De patiënt met Shock:
  • Vena Cava
  • DVT
  • RUSH

LEERDOELEN

De cursisten worden na afloop geacht om:

 • Vertrouwd te zijn met en kunnen beschrijven van de basale natuurkundige principes van echografie.
 • Te kunnen beschrijven hoe echografie apparatuur, software en instellingen de echografische beeldvorming beïnvloeden.
 • De voordelen en beperkingen van point-of-care echografie te benoemen.
 • In staat te zijn relevante point-of-care echografische beelden te verkrijgen, beoordelen en interpreteren.

ACCREDITATIE

 • NIV
 • NVA
 • NVvH
 • NVN
 • NVvN
 • NVALT
 • NVSHA

DATA, KOSTEN & INSCHRIJVING

CURSUSLOCATIE

OSG
Ringveste 7 A
3992 DD Houten
T: (030) 634 65 80
F: (030) 637 97 94
W: OSG Jouwzorgopleider
E: info@jouwzorgopleider.nl

MEER INFORMATIE

Ter voorbereiding op de cursus zullen voor aanvang de lesmaterialen worden verstuurd, waaronder het  leerboek met bijbehorende online videomateriaal. Voorafgaand aan de cursus zal een digitale theoretische ingangstoets plaatsvinden om het beginniveau van de beginnende cursist te kunnen bepalen. Hiervoor vragen wij u een aan het internet te verbinden aparaat (smartphone/tablet/laptop) mee te nemen.  Na de cursus zal de eindtoets in twee delen (praktijk en theorie) plaatsvinden. De praktijktoets kan direct eenmalig herkanst worden bij een andere instructeur of de course director. De theorietoets kan herkanst worden bij een volgende cursus.

DEUS

Deze cursus is ontwikkeld en wordt gesuperviseerd door DEUS. Sinds 2012 is DEUS actief in de ontwikkeling van scholing op het gebied van point-of-care echografie voor medisch specialisten (i.o.). DEUS is een CRKBO geaccrediteerde onderwijsinstelling.